• Hotline: 090 891 9677 (Nhận cuộc gọi từ 8:00 AM đến 5:00 PM)

Quyền Lợi & Nghĩa Vụ

Quyền Lợi

Hội viên của VCCCI sẽ được hưởng các quyền lợi sau: Tham gia vào mạng lưới hội viên bao gồm các đối tác tại thị trường Việt Nam, Canada với đa dạng hàng hóa và dịch vụ cùng hệ thống phân phối rộng ...