• Hotline: 090 891 9677 (Nhận cuộc gọi từ 8:00 AM đến 5:00 PM)

Giới thiệu

Qui Trình Giới Thiệu Sản Phẩm

  1. Doanh Nghiệp cung cấp các thông tin cần thiết về lĩnh vực, nhu cầu, dịch vụ hoặc hàng hóa muốn xuất khẩu sang thị trường VIETNAM/ CANADA;
  2. Căn cứ vào thông tin doanh nghiệp cung cấp và năng lực của Doanh nghiệp, VCCCI sẽ giới thiệu Doanh Nghiệp đến hệ thống tiêu thụ hoặc đối tác phù hợp;
  3. Sau khi đối tác tiềm năng phản hồi tốt với thông tin đã gửi, VCCCI sẽ chủ động giới thiệu để hai Doanh Nghiệp trực tiếp làm việc nhằm thỏa thuận các điều kiện hợp tác;
  4. Khi đã đạt được thỏa thuận, nếu cần sự hỗ trợ liên quan đến pháp lý, hợp đồng, và các vấn đề khác liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa như việc thông quan, thuê kho dự trữ… VCCCI có đội ngũ chuyên trách hỗ trợ;
  5. Trong suốt thời gian là hội viên, VCCCI không ngừng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác mới cho doanh nghiệp tại thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp quan tâm.
  6. Ngoài ra, khi có doanh nghiệp hội viên có nhu cầu tìm nguồn cung ứng, VCCCI sẽ chủ động liên hệ với doanh nghiệp có sản phẩm tương ứng tại CANADA/VIET NAM để giúp doanh nghiệp giới thiệu và bán sản phẩm.

Đăng ký tư vấn trực tuyến:

Thông tin liên hệ trực tiếp:

 
Tin khác