• Hotline: 090 891 9677 (Nhận cuộc gọi từ 8:00 AM đến 5:00 PM)

Giới thiệu

Nhiệm Vụ và Mục Tiêu

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA VCCCI LÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI LIÊN KẾT CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CANADA.

NHIỆM VỤ:

  • VCCCI kết nối và hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam – Canada nhằm thúc đẩy kinh doanh và đem lại những cơ hội mới trong thương mại giữa các nước.

  • VCCCI ghi nhận và tập hợp ý kiến từ các doanh nghiệp Vietnam-Canada nhằm tư vấn, hỗ trợ và kết nối các doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển hơn.

  • VCCCI cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, Canada bao gồm nhu cầu, khó khăn, thuận lợi, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia.

  • VCCCI sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, triển lãm quảng cáo và tư vấn các vấn đề liên quan trong tiến trình thực hiện hợp đồng ngoại thương cho Doanh Nghiệp.

xuất nhập khẩu Việt nam canada

Đăng ký tư vấn trực tuyến:

Thông tin liên hệ trực tiếp:

 
Tin khác