• Hotline: 090 891 9677 (Nhận cuộc gọi từ 8:00 AM đến 5:00 PM)

CANADA

Doanh nghiệp Canada cần nhập khẩu Tiêu

Cơ hội mở rộng thị trường nông sản cho doanh nghiệp Việt. Hiện nay một Doanh nghiệp tại Canada cần nhập khẩu 1 Container 20 feet Tiêu với yêu cầu sau: Đóng gói: 50lbs/bao bì; Đã xử lý tuyệt trùng. ​Quy trình gửi ...