• Hotline: 090 891 9677 (Nhận cuộc gọi từ 8:00 AM đến 5:00 PM)

CANADA

Chuyên gia Michael Geist: Lợi ích của TPP đối với kinh doanh, sự đổi mới và người tiêu dùng Canada

19-05-2016

Chuyên gia Michael Geist của đại học quản trị Luật Ottawa đã đưa ra một vài bình luận về các chương trong Hiệp định TPP. Theo ông: Chương sở hữu trí tuệ dài dòng và không tập trung vào những điều thật sự cần thiết, nhưng Chương thương mại điện tử (chương 14) thì ngược lại. Chương này sẽ tạo nên ảnh hưởng sâu rộng đến sự thỏa thuận quốc tế dựa trên quy định và nguyên tắc của TPP, cũng như ảnh hưởng đến rất nhiều hiệp ước khác.

“Người tiêu dùng, việc kinh doanh và đổi mới của Canada sẽ nhận được các lợi ích từ TPP.”

thuong mai dien tu TPP chuong 14

Geist cũng lo ngại cho người tiêu dùng Canada bởi vì TPP yêu cầu các bên tham gia cho phép thuyên chuyển tài liệu kinh doanh xuyên quốc gia, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Điều này sẽ làm giảm khả năng bảo mật của các tài liệu nhạy cảm.

TPP vẫn đảm bảo duy trì một khoảng không để Chính Phủ trong nước tự quản lý luật và các chính sách. Duy trì luật pháp là trách nhiệm của bất kỳ chính quyền hoặc cá nhân nào để tiến tới đàm phán về các bộ luật và các vấn đề khác khi tham gia TPP, từ đó sẽ mở ra những quyền lợi khác. Ví dụ: Việt Nam và Brunei chấp thuận CASL (một đạo luật của Canada), nhưng vẫn phải chờ TPP đưa ra các chi tiết về chính sách luật và được sự đồng thuận của quốc tế. Điều đáng lưu ý ở đây là các luật định trong tương lai sẽ như thế nào, và nó sẽ tác động đến thương mại điện tử như thế nào? Chương 14 đã đề cập đến các ràng buộc trong kinh doanh các sản phẩm điện tử nhưng đồng thời cũng tạo ra một môi trường thương mại điện tử chia sẻ và an toàn.

Trong chương chính sách quốc tế cũng đề cập đến các vấn đề cơ bản như sự công bằng trong các thỏa thuận, vấn đề lãnh thổ, y tế, bảo vệ sức khỏe, cũng như giúp đỡ các nước kém phát triển. Chương Thương mại điện tử nhấn mạnh đến vấn đề an toàn của người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, miễn phí truy cập Internet và tránh tin nhắn rác, cũng như hợp tác quốc tế bao gồm cả vấn đề an ninh mạng.

TPP thực sự có tác động tốt đến những quốc gia đang tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và quyền lợi người tiêu dùng. Chính quyền tự do khuyến khích tham gia ngay và không chậm trễ trong việc chấp thuận Hiệp định.

(Theo CBC, Kiều Khanh lược dịch)
Tin khác